0302-690021

Från generation till generation

Du är här

Från generation till generation

Det är viktigt att vittna för grannar och arbetskamrater. Det är viktigt att predika för onådda folk. Men Jesu missionsbefallning gäller också våra barn. De skall göras till lärjungar och ingen kan vara bättre lämpad till detta uppdrag än deras föräldrar. 

Genom att gå igenom både Gamla och Nya testamentet visar Per-Olof Eurell att Gud förväntar sig att den levande tron överförs från generation till generation. Det finns inte något automatiskt i detta utan kräver stora medvetna ansträngningar. De bibliska exemplen är fler än många läsare sannolikt känner till. 

Författaren beskriver också föräldrarollen och vägleder kring barnuppfostran. Familjen är Guds idé - därför är den värd att på alla sätt värna och stärka. 

Församlingen i Sverige och västvärlden anses av många vara i kris. Brist på relevans brukar toppa listan över förklaringar på kyrkans krypande medlemstal. Frågan är om inte kyrkans kris istället främst borde kopplas till krisen i familjen. Per-Olof Eurell tror att en långsiktig nyckel till att vända utvecklingen är att återupptäcka Bibelns undervisning om föräldrarnas viktiga ansvar och roll. 

Ingen människa kommer någonsin att få en viktigare uppgift i sitt liv än att vara förälder. I den uppgiften finns en kallelse att överföra tron. 

 

 169 kr 

Barnskivor

Kontaktuppgifter

Barnskivor.se
Floda stationsväg 3
448 30 Floda
0302 - 69 00 21