0302-690021

Jesus kallar på dig

Du är här

Jesus kallar på dig

Jesus kallar på dig. Hör du honom? 

Andaktsbok för hela året där varje dag är skriven som om Jesus själv talar till dig. 

I åratal skrev missionären Sarah Young ner sina egna ord i en bönedagbok. Men så bestämde hon sig för att bli mer lyhörd för Frälsarens röst, och började att lyssna efter det Han hade att säga. Här får du ett helt år av daglig läsning från författarens dagbok. Varje dag är skriven som om Jesus själv talar till dig. 

Boken har ett behändigt format, 105 x 150 mm, är lätt att läsa ur och på varje sida får du daglig inspiration från de ord, tankar och bibelversar som Jesus i kärlek lade ner i Satah Youngs hjärta. Ord som uppmuntrar, tröstar och ger hopp. Ord som har gjort henne ständigt medveten om Hans närvaro och har gjort det möjligt för henne att glädja sig över hans frid. 

Hon visste att hennes texter inte kunde vara inspirerande på samma som Bibeln, men att föra dagbok hjälte Sarah Young att komma närmare Gud. Jesus vill tala med dig på samma sätt. Hör du Honom kalla på dig? 

Sarah Young är författare till några av världens mest lästa andaktsböcker som sålts i över 30 miljoner exemplar. 

Andaktsboken passar bäst för åldrarna 12-19 år.

 189 kr 

Barnskivor

Kontaktuppgifter

Barnskivor.se
Floda stationsväg 3
448 30 Floda
0302 - 69 00 21